FAQ

Què és la biomassa?

La biomassa és la vegetació que es pot aprofitar per a usos energètics. En el cas de Probiomassa, ens centrem en els usos tèrmics d’aquesta biomassa, és a dir, en convertir-la en calor.

És realment una energia renovable?

L’energia provinent de la biomassa és una energia que ens ve del sol, mitjançant la fotosíntesi. Per tant, podem considerar que és energia solar i, de fet, energia renovable..

Quines emisions de CO2 produeix?

L’aprofitament de la biomassa per a ús tèrmic es fa mitjançant la seva combustió i, per tant, es desprèn CO2. Però a diferència dels combustibles fòssils, el cicle d’aquest CO2 és curt, ja que una vegada emès serà capturat per les plantes a través de lafotosíntesi i passarà a formar part d’una nova biomassa que espodrà combustionar.

Quins efectes té sobre la massa forestal?

La gestió adequada de la massa forestal ha de permetre sanejar la massa forestal catalana amb l’objectiu de evitar incendis. La gestió no ha de portar a una desforestació sinó a un millor aprofitament i una millor salut del bosc. La desforestació aniria directament en contra de l’aprofitament d’aquest recurs des del punt de vista energètic.

En quins casos és idònia una instal·lació de biomassa?

La instal·lació d’una calefacció amb biomassa és idònia per a substituir calderes de gasoil o de gas propà. En espais més reduïts també es poden instal·lar estufes de pèl·let.

Quins requisits requereix una instal·lació?

L’espai necessari per a instal·lar una caldera de pèl·let és aproximadament el mateix que el que es necessita per a una caldera de gasoil, uns 8 m2 . Per a poder emplenar de pèl·let el dipòsit o sitja, aquest ha d’estar ubicat a una distància màxima de 20 metres del lloc on es pot situar el camió.

Per a una estufa de pèl·let cal una sortida de fums i una circulació d’aire. En qualsevol cas, existeix una varietat de models que es poden adaptar als diferents espais.

Quant pot costar una instal·lació domèstica standard?

La instal·lació d’una caldera per a una vivenda convencional (20 kW), es pot fer a partir de 12.000 €.

Pel que fa l’estufa de pèl·let, es pot fer una instal·lació a partir de 2.500 €.

Com s’aprofita la biomassa des del punt de vista tècnic?

La tecnologia ha aconseguit controlar molt bé el comburent (Oxigen), per fer possible una combustió molt bona i una reducció del volum de fums i cendres. Per altra part, l’alimentació automatitzada del combustible permet un consum net i un alt rendiment energètic de la biomassa.

Quins tipus de biomassa hi ha?

La biomassa és tot producte vegetal que pot ser aprofitat per a usos tèrmics mitjançant la seva combustió. Hi ha molts tipus de biomasses, que requereixen diferents tecnologies per al seu aprofitament.

El més usual és aprofitar el tronc, amb un volum de cel·lulosa més important, i convertir-lo en pèl·let o estella.

Quina diferència hi ha entre el pèl·let, l’estella i la llenya?

La llenya és, senzillament, el tronc tallat i assecat. Per la seva part, l’estella prové de la trituració del tronc, amb diferent granulometria, segons el seu ús. I el pèl·let EN plus és un producte totalment vegetal, resultat de pelar, assecar i triturar el tronc, i de la seva posterior homogeneïtzació, que li dóna unes característiques òptimes per als processos automàtics de combustió i transport.

Quins son els cultius de biomassa?

La biomassa pot provenir dels boscos o també de cultius. La provinent de cultius pot ser resultat de subproductes de l’agricultura, com la palla dels cereals, la clofolla de l’ametlla, etc. o bé de cultius dirigits expressament a produir espècies energètiques, com les plantacions de Paulonies o bé altres vegetals de creixement ràpid.

Quins son els recursos forestals de Catalunya?

La massa forestal de Catalunya es d’un 30 % de la superfície total, si considerem aprofitable el 50 % de la mateixa. Amb una gestió sostenible d’aquesta massa es podrien generar unes 950.000 Tm/any de biomassa forestal, que serviria per a cobrir les necessitats d’unes 170.000 llars.

Per què ara és interessant instal·lar una caldera de biomassa?

Els avantatges d’instal·lar una caldera de biomassa són tant ecològics com econòmics, ja que es fa ús d’una energia renovable i a un preu més econòmic que el del combustible actual, obtenint el mateix confort.

Quin estalvi econòmic pot representar?

L’estalvi en combustible al substituir una caldera de gasoil per una de pèl·let pot ser superior al 30 %, i si la caldera és d’estella pot arribar al 50%.

On s’ha desenvolupat la tecnologia que ha permès fer créixer el consum de biomassa?

Aquesta tecnologia s’ha desenvolupat als països centre europeus, destacant Àustria i Alemanya, on la indústria forestal és molt potent. També cal destacar la tecnologia de Finlàndia.

Per què s’ha desenvolupat aquesta tecnologia?

La biomassa sempre s’havia utilitzat com una font energètica, però va caure en desús davant dels combustibles fòssils, degut al seu cost i la seva dificultat d’utilització. Actualment aquests dos factors s’han revertit, i aquesta tecnologia permet l’ús energètic d’un recurs autòcton i, en molts casos, reaprofitar subproductes de la indústria de la fusta.

Necessites més informació?

Aquí tens més opcions de consulta

Telèfon gratuït 900 181 776

Atendrem els teus dubtes de 9:00-13:00 i de 15:00-18:00

Oficina d’Atenció

Adreça: Pl. Catalunya, 6, 08140 – Caldes de Montbui (Barcelona)

Horaris:9:00-13:00 i 15:00-18:00

Veure Mapa