energia solar

Energia Solar, què he de saber?

Tots hem sentit a parlar sobre l’ energia solar, i sabem que és molt útil i necessària per al nostre dia a dia. Però, què hem de saber sobre aquesta energia? Ho expliquem a continuació.

 

Energia solar: què és?

L’ energia solar és aquella que produeix el sol i que nosaltres, els éssers humans, transformem en diferents tipus d’energia per tal de treure’n diversos profits. L’ energia solar no només és renovable i inesgotable, sinó que a més no contamina, és molt versàtil i està disponible arreu del món.

 

Quins tipus hi ha?

A continuació parlem dels dos tipus principals d’ energia solar:

  • Energia tèrmica: És aquella energia del sol que utilitzem per produir calor, i que per tant ens permet escalfar el menjar o l’aigua, entre d’altres. És necessària per tal que els sistemes de calefacció funcionin.
  • Energia fotovoltaica: Per altra banda, aquesta energia és utilitzada per produir electricitat a través de la radiació solar. És un sistema net i ecològic, que a més té la capacitat d’emmagatzemar l’energia produïda.

 

Per què s’utilitza?

Els principals usos són:

  • Producció d’escalfor: La funció de l’energia solar tèrmica és produir la calor necessària pel nostre dia a dia, ja sigui per cuinar, per escalfar l’aigua, o per mantenir el nostre pis a temperatura càlida durant l’hivern.
  • Generació d’electricitat: En el cas de l’energia solar fotovoltaica, la seva funció és la de produir una electricitat que no contamina. És el cas de les plaques solars, la funció de les quals és proveir un habitatge amb l’electricitat necessària mitjançant la radiació solar. En altres paraules, aquests panels converteixen la llum en energia elèctrica.

 

Quins beneficis té?

L’ energia solar es pot utilitzar a casa de múltiples maneres. Com que és força simple pel que fa al seu ús, i la seva instal·lació és senzilla i ràpida,  pot ser utilitzada tant en zones urbanes amb molta població, com en llocs més aïllats d’accés no tan fàcil. A més, el manteniment del material necessari per obtenir aquesta energia sol ser bastant econòmic. Per últim, aquest tipus de sistema suposa una font d’energia renovable constant,  amb una inversió inicial fàcilment amortitzable.

L’ energia solar no és només una font d’escalfor i electricitat; és també una font de recursos i beneficis que ens poden ajudar no només a estalviar, sinó també a lluitar contra l’escalfament global i a reduir el consum de combustibles fòssils que poden ser perjudicials pel planeta.

 

que-es-la-geotermia

Què és la geotèrmia?

La geotèrmia és l’estudi de l’energia que s’obté a partir de la transformació de la calor originada sota la superfície de la terra. És una energia renovable i inesgotable, a la qual li podem donar múltiples usos quotidians.

 

Geotèrmia: Una alternativa a altres sistemes tradicionals

La geotèrmia és una font d’energia natural. Per tant, és un sistema més econòmic i ecològic que d’altres. Mitjançant la instal·lació d’una bomba de calor geotèrmica, es pot fer un molt bon ús d’aquesta energia que pot suposar una important disminució en l’energia que consumim a casa.

 

Com funciona una bomba de calor geotèrmica?

Aquestes bombes de calor utilitzen l’energia geotèrmica per tal de proporcionar l’escalfor necessària pel nostre dia a dia. Són compatibles amb tot tipus de sistema, la seva instal·lació és senzilla i són aparells silenciosos.

Com que l’energia prové de sota la superfície de la terra, el que fa aquesta bomba de calor és transportar-la a aquells aparells que s’encarreguen de la calefacció o refrigeració del nostre habitatge. Aquests aparells poden ser els radiadors o el sòl radiant, entre d’altres.

Hi ha diversos tipus d’aparells captadors d’energia geotèrmica. Els més utilitzats són els pous verticals, que requereixen poc espai i, debut a que s’instal·len a una major profunditat, s’aconsegueix una temperatura molt eficient i més estable, inclús durant els mesos més freds.

Per altre banda, també disposem d’uns sistemes més econòmics que són horitzontals, el rendiment del qual és menor pel que fa a la captació de calor, ja que no arriben a la mateixa profunditat que els pous verticals.

Aquests circuits requereixen un terreny més ampli que els pous verticals, el qual no pot estar asfaltat. Es requereix una zona que tingui, aproximadament, el doble d’amplitud de l’àrea o edifici que es pretén escalfar.

Per últim, en alguns casos concrets es pot instal·lar un sistema de captació d’aigües subterrànies. Aquesta instal·lació és més complexa i només es podrà realitzar en casos més específics, quan el terreny ho permeti. Mitjançant aquest sistema, la bomba de calor extreu l’aigua dels recursos subterranis més propers. En alguns casos, es requereix un permís o llicència especial.

 

Quines són les avantatges de la geotèrmia?

La geotèrmia té múltiples avantatges. Per exemple:

  • Suposa una important reducció de consum, ja que resulta molt més econòmica que una caldera de gas natural o gasoil.
  • Requereix poc manteniment i la instal·lació sol ser senzilla.
  • La geotèrmia és un sistema natural, motiu pel qual no té cap mena d’impacte negatiu sobre el medi ambient.

La geotèrmia és una energia renovable i costant. Dit d’altra manera, les condicions meteorològiques no afecten la producció de l’energia geotèrmica, ja que aquesta prové de l’interior de la terra. És un sistema que s’utilitza cada vegada més, i que es pot utilitzar en els habitatges per proporcionar tant calor com fred.

Principals fonts energia renovable

Principals fonts d’Energia Renovable

Avui volem parlar de les principals maneres d’obtenir energia renovable.

Les fonts d’energia renovable són de vital importància en el nostre present i futur

La producció sostenible de suficient energia per a tota la humanitat és una qüestió de vital importància en aquest començament del segle XXI. La població del planeta no deixa de créixer i no podem seguir confiant en els combustibles fòssils per proveir la creixent demanda. Per aquesta raó, hem d’invertir i confiar en les fonts d’energia renovable.

1. Energia eòlica

L’energia eòlica és una de les fonts d’energia renovable més comunes i millor implementades.

La tecnologia eòlica permet instal·lar aerogeneradors que aprofiten la força de l’aire en moviment per produir electricitat.

Aquesta forma de generar energia és molt útil en algunes zones geogràfiques que presenten forts vents durant pràcticament tot l’any. D’aquesta manera s’assegura una quantitat d’energia estable.

2. Energia solar

L’energia que procedeix del Sol en forma de radiació pot aprofitar-se de diferents maneres. La tecnologia de les plaques fotovoltaiques permet convertir aquesta radiació tant en electricitat com en energia tèrmica. D’aquesta manera, l’energia solar es pot usar tant per engegar aparells elèctrics com en l’àmbit de la calefacció de la llar. Aquest aspecte multiús fa de l’energia solar una gran font d’energia renovable.

3. Energia geotèrmica

L’energia geotèrmica és una altra font d’energia renovable molt important, encara que no té la mateixa eficàcia en totes les zones. Aquesta energia consisteix en l’aprofitament de la calor que emana de l’interior de la Terra. El principal ús de l’energia geotèrmica és la calefacció de la llar en països com Islàndia que compten amb volcans actius i importants quantitats de calor sota el seu sòl.

4. Energia hidràulica i mareomotriu

L’energia hidràulica és una de les fonts d’energia renovable més antigues. El moviment de l’aigua pot usar-se per moure turbines i generar energia en diferents contextos. Normalment l’energia hidràulica es presenta en la forma d’una presa on l’aigua es deixa caure des de gran altura perquè mogui les turbines. Però cada vegada més s’usa l’energia mareomotriu, que consisteix a aprofitar l’energia de les marees i les ones marines per generar electricitat.