slider qualitat
Probiomassa-fons-2015.jpg

Servei de Gestió Forestal

Instal.lacions

Les calderes més comercialitzades cremen pèl·let o estella com a combustible i escalfen un circuit d’aigua, que serveix per a calefacció i per a l’aigua calenta sanitària.

Biomassa

La biomassa és la vegetació que es pot aprofitar per a usos energètics. En el cas de Probiomassa, ens centrem en els usos tèrmics d’aquesta biomassa, és a dir, en convertir-la en calor.

Gestió Forestal

Probiomassa S.L. és l’empresa que es dedica a la gestió de finques forestals, amb la finalitat de donar valor als recursos que conté el bosc.

Pellet enPLus amb Certificació PEFC i qualitat ENPlus A1

Entra a la nostra botiga per a poder comprar pèl.let o estella.

Darrers Articles al Bloc